Onderdelen

De verschillenden onderdelen van LeadManager zijn in onderstaand overzicht gecategoriseerd.

Onderdelen
Leadgeneratie
Leadkwaliciatie
Leaddistributie
Leadopvolging
Leadafsluiting
SalesFunnel
Pipeline
Extra velden
Extra formulieren
Online formulieren
Leadgeneratie Video Incl.
Algemeen De leads kunnen op drie manieren toegevoegd worden. Indien er velden ontbreken, kunnen deze aangemaakt worden via de FieldWizard en toegevoegd worden aan het juist formulier d.m.v. de FormWizard.
Herkomst Eén van de belangrijkste onderdelen binnen Lead Management is het registeren van de herkomst van de lead. Pas dan kan achteraf bekeken wat de ROI is geweest van de verschillende marketing campagnes.
Webformulieren Met het onderdeel WebFormWizard kunnen de formulieren op de eigen website geïntegreerd worden met LeadManager. De leads zijn dan direct zichtbaar. Dit onderdeel kan verder uitgebreid worden de applicatie CampagneManager.
Importeren Lead kunnen ook als Excel bestand geïmporteerd worden. De ImportWizard werkt o.b.v. mapping.
Leadkwalificatie Video Incl.
E-mail marketing (inclusief enquêtes) Met e-mail marketing kwalificeert een lead zichzelf door zijn klikgedrag. Een lead die klikt op ‘ik wil graag een afspraak’ wordt automatisch gedistribueerd naar de juiste gebruiker. Hetzelfde geldt voor het aanklikken van een bepaalde vraag in de enquête (zie ook de WorkFlowWizard).
Telemarketing Telemarketing is een efficiënte manier om ongekwalificeerde leads op te volgen voordat ze worden toegewezen. Leads die niet reageren op e-mailmarketing kunnen automatisch toegewezen worden aan de applicatie TeleManager.
Leaddistributie Video Incl.
Kortste afstand De afstand tussen de lead en alle gebruikers wordt berekend d.m.v. Google Maps en de lead wordt toegewezen aan die lead waarbij de afstand tussen de lead en de gebruiker het kleinst is.
Postcode tabel De postcode tabel die intern wordt gehanteerd, kan ook gebruikt worden om de leads toe te wijzen aan de juiste gebruiker.
Leadopvolging Video Incl.
Overzicht leads In het hoofdscherm gaat het onder andere om snel zoeken, kolommen toevoegen, groeperen van gegevens (draaitabellen), snelfilters, snel toewijzen, snel actie aanpassen en exporteren (xls, pfd).
Bewerken leads Door naar de details van een lead te gaan kan de gegevens en huidige actie worden aangepast. De verschillende actie buttons zijn gekoppeld aan een fase van de SalesFunnel (koud, warm, heet). Daarnaast kan een potentiële waarde (omzet, marge) worden aangegeven waardoor er een Pipeline ontstaat.
E-mail notificatie De e-mail notificaties zijn een middel om de gebruiker aan te sporen om de openstaande leads op te volgen. Voorbeelden zijn, aantal nieuwe leads, leads met opvolgdatum vandaag en/of overzichten met status van alle leads.
Leadafsluiting Video Incl.
Klant Wanneer een lead een klant wordt is het belangrijke dat de waarde (marge, omzet) geregistreerd wordt. In het Analytics onderdeel kan dan de gerealiseerde waard per gebruiker en de ROI per marketing campagne worden bekeken.
Verloren Ook als een lead verloren is gegaan is het van belang om de waarde te noteren en de reden waarom deze verloren is gegaan.
SalesFunnel Video Incl.
Algemeen Elke lead heeft een bepaalde status. Deze status kan door gebruikers worden aangepast. Elke status is automatisch gekoppeld aan één van de vijf fases van de SalesFunnel. Er wordt onderscheid gemaakt in Open, Koud, Warm, Heet, Klant/Verloren. De naamgeving kan worden aangepast en het aantal fases kan worden uitgebreid.
Pipeline Video Incl.
Algemeen Wanneer een gebruiker de status van een lead aanpast, kan er ook een potentiele waarde (omzet, marge) aan de lead worden toegevoegd, inclusief een kans in percentage. De lead wordt automatisch meegenomen in de pipeline wanneer de waarde groter is dan 0. Hiermee ontstaat de pipeline voor de komende periode.
Extra velden Video Incl.
FieldWizard Met de FieldWizard kunnen ontbrekende velden worden aangemaakt die nodig zijn op de formulieren. (tekst, memo, datum, bedrag, ja/nee, drop down)
Extra formulieren Video Incl.
FormWizard Er kunnen meerdere formulieren worden aangemaakt. Voor het verwerken van een brochure aanvraag zijn immers andere velden nodig dan voor het verwerken van een onderhoudscontract.
Online formulieren Video Incl.
WebFormWizard Aangemaakte formulieren kunnen ook online geplaatst worden op de website. Het bestaande formulier op de website hoeft hiervoor niet te worden aangepast. Er wordt alleen ‘onzichtbare’ HTML code van LeadManager aan toegevoegd.