LeadManager

LeadManager en Lead Management

LeadManager ondersteunt de vijf fasen van het Lead Management proces.Lead Management is een proces waarbij marketing en sales inspelen op het koop proces van de potentiële klant.

1. Leadgeneratie (marketing)
Het belangrijkste onderdeel in deze fase is het vastleggen van de herkomst van de lead. Hiermee kan achteraf bekeken worden welke marketing campagne het succesvolst is geweest, ROI per marketing campagne. LeadManager ondersteunt het handmatig toevoegen van leads, importeren van leads (xls) en het opvangen van leads via de eigen website. Dit onderdeel kan uitgebreid worden met de applicatie CampagneManager.

2. Leadkwalificatie (marketing)
Voordat een lead kan worden gedistribueerd voor verder opvolging moet een lead ‘Sales-Ready’ zijn. Een lead die een afspraak en/of offerte wil ontvangen is ‘Sales-Ready’ maar een lead die een brochures heeft aangevraagd is dit niet. Deze moeten eerst nog gekwalificeerd worden. De meest gehanteerde methodes hiervoor zijn e-mail marketing (o.b.v. klikgedrag of ingevulde enquêtes) en/of telemarketing. Pas als de intentie van een lead duidelijk is (‘Sales-Ready’), kan deze gedistribueerd worden voor verdere opvolging. Zie TeleManager voor meer informatie over telemarketing.

3. Leaddistributie (sales)
De ‘Sales-Ready’ leads moeten zo snel mogelijk gedistribueerd worden aan de gebruiker die de lead moet gaan opvolgen. Binnen LeadManager kan dit op drie verschillende manieren, handmatig, o.b.v. kortste afstand of o.b.v. voorgedefinieerde postcodes.

4. Leadopvolging (sales)
Het opvolgen van de leads is het meest belangrijke onderdeel van het proces en daarom ook het meest uitgebreide onderdeel binnen LeadManager. Om er voor te zorgen dat een gebruiker de leads ook opvolgt zijn er vele onderdelen aanwezig die het opvolgen van leads vergemakkelijken. In het hoofdscherm gaat het onder andere om snel zoeken, kolommen toevoegen, groeperen van gegevens (draaitabellen), snelfilters, snel toewijzen, snel actie aanpassen en exporteren (xls, pfd). Daarnaast zijn er standaard e-mail notificaties aanwezig die de gebruiker aanzetten tot opvolging, nieuwe leads gisteren toegevoegd, vandaar op te volgen en/of overzicht met status van alle leads.

5. Leadafsluting (sales)
Op het moment dat een lead een klant wordt is het van belang om de waarde (omzet, marge) vast te leggen. Alleen dan kan de ROI per marketing campagne worden berekend. Wanneer een lead is verloren kan er een afvoercode worden vastgelegd zodat er een overzicht ontstaat van de meest belangrijke redenen.

Bekijk de demo vandaag nog. Vul uw gegevens in en u ontvangt direct een e-mail met inlog gegevens